Index 2

Om prosjektet

URBPOP er et nasjonalt prosjekt som fokuserer på urbane fuglebestander, i hovedsak måkerfugler, svaner, sothøne og sivhøne.

Prosjektet ble etablert i 2011 som et samarbeid mellom Univ i Oslo (CEES) og Museum Stavanger. I dag er også Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Birdlife Norge deltagende i prosjektet. Du kan også lese om prosjektet her.

Målsetning

Målet med prosjektet er å samle informasjon om vandringer, overlevelse, ungeproduksjon og hvilke ressurser som trekker fuglene til byene.

Delta i forskningen

Fuglene er merket med fargede plastringer med en kode på 3-5 bokstaver/tall, som kan avleses på avstand med for eksempel kikkert. Om du observerer en merket fugl, kan du rapportere koden på vår rapporteringsside.